Terrassevarmerguiden – dette bør du vite

Du tenker på å varme opp uterommet ditt. Kanskje har du til og med tenkt på det en stund, men lurer på hva du skal velge og hvordan du skal gå frem. Det kan være oppvarming av alt fra en liten balkong, en veranda på middels størrelse, en stor terrasse til et kommersielt behov på en restaurant og/eller et bar-område. Da behøver du det vi tradisjonelt sett kaller terrassevarme. Dette markedet har de siste årene utviklet seg til et konglomerat av uoversiktlige tilbud som spriker i alle retninger.

Som norgesimportør av utevarme til proffleddet, det vil først og fremst til elektro-grossistene og elektro-installatørene i Norge, har vi jobbet med utevarme siden dette først kom på markedet for over 20 år siden. For å samle trådene og gjøre det enklere for deg å avgjøre hvilken type terrassevarmer som passer best hos deg, har vi utviklet denne terrassevarmerguiden.

Penger

Pris og kvalitet

Noen av aktørene i markedet hevder at pris er synonymt med kvalitet og skrur prisene opp. Andre hevder det motsatte.

Grovt sagt vil varmerørets oppgitte levetid, produktets effekt og dets betjeningsmåte være faktorer som kan brukes når man sammenligner priser fra ulike aktører.

I tillegg anbefaler vi å sjekke at selger har oppgitt et norsk telefonnummer og kan kontaktes på telefon og e-post, dersom det skulle være nødvendig i etterkant av et kjøp. En rimelig terrassevarmer som kanskje ikke holder like lenge som forventet og der du ikke får kontakt med selger når behovet er der, ender kanskje ikke opp så rimelig som først antatt.

Best i test - eller

Terrassevarmere – best i test

Det verserer en del såkalte “best i test” rapporter med terrassevarmere på nettet. Når du vurder slike rapporter, anbefaler vi å se på dato for innlegget, hvem som er forfatter og bredden på produktspekteret som omtales. En “best i test” rapport skal være utført av en kompetent, uavhengig kilde, være av nyere dato og ta for seg flere sammenlignbare produkter fra ulike leverandører.

Konveksjonsvarme versus strålevarme

Strålevarme versus konveksjonsvarme

Vi har i dag to typer oppvarmingsteknologi:

 • Konveksjonsvarme varmer opp luften, luften utvider seg og stiger opp. Konveksjonsvarme er tradisjonelt den type oppvarming vi bruker innendørs.
 • Infrarød strålevarme overfører varme fra et objekt til et annet, uten at objektene er i forbindelse med hverandre. Strålevarme kan sammenlignes med solvarme; strålene går gjennom luft, inntil de treffer et materiale som absorberer strålene. Dette materialet vil da bli varmere. Strålevarme er praktisk der man ønsker rask og direkte varme, og dette er den teknologien som i dag er i bruk utendørs. Siden strålevarme ikke går “rundt grøten”, men effektivt varmer det den treffer, er dette en oppvarmingsteknologi vi ser vil få betydning også for innendørs oppvarming fremover. Strålevarme sparer strøm, fordi den følte varmekomforten opprettholdes, samtidig som behovet for romoppvarming avtar.

Infrarød strålevarme gir ingen oppvarming av luft og ingen oppvarming av arealer. Vi ser at mange aktører innenfor utevarme-segmentet feilaktig hevder at deres produkter varmer opp et definert areal. Dette har ingen rot i virkeligheten.

Arealvarme utendørs, der det minste luftpust gjør at luften beveger seg videre, ville være både en økonomisk og virkningsmessig katastrofe, for å si det pent. Hele poenget med å bruke infrarød varme utendørs, er nettopp at denne teknologien ikke gir arealvarme, men i stedet varmer opp det strålene treffer. På den måten kan man føle høy grad av varme, selv i vær og vind.

Terrassevarmer-Wimpel-GO-4500W-tilbehør-Varmerør

Hva består valget ditt egentlig i?

1. Stråletype = lysfarge

Du bør ta stilling til hvilken lysfarge du ønsker på utevarmeren. Dette henger også sammen med den følte varmeeffekten og høyden du har tilgjengelig for montering av utevarmeren. Det kan i de fleste tilfeller være en fordel å gå så høyt opp mot anbefalt monteringshøyde som mulig. Da oppnår man den beste varmespredningens, se tabell nedenfor. Går man høyere enn anbefalt monteringshøyde, kan resultatet bli at man i stedet vanner ut varmen.

Om vi betrakter utevarme rent teknologisk, er det 3 hovedområder innenfor infrarød strålevarme som man finner i dagens terrassevarmere:
Kortbølge, mellombølge og langbølge.

Det er varmerøret (av enkelte aktører også kalt varmepære) som står i terrassevarmeren, som avgjør hvilken type infrarød varme produktet avgir.

Et varmerør betraktes som en lyspære og må behandles med ytterste forsiktighet. Fingermerker på et varmerør vil forringe levetiden kraftig og varmerøret går lett i stykker om utevarmeren utsettes for slag. Oppgitt levetid på varmerørene fra de ulike forhandlerne varierer fra 5.000 timer til 10.000 timer. De fleste varmerør kan skiftes, når de er brukt opp.

Jo bedre teknologien blir, desto mindre blir lys- og varmeforskjellene mellom kortbølge og mellombølge varmere. Langbølgevarmere derimot skiller seg tydelig ut fra de to andre typene, da langbølgevarmerne er uten lys og har et mer begrenset bruksomfang.

Terrassevarmerguiden - IR lysfarge

1) Tetthetsgrad – også kalt IP grad – gir informasjon om hvor tett produktet er for væske- og partikkelgjennomtrengning. Mer om dette finner du her, se Beskrivelse av IP-gradene

2) Det er ingenting i veien for å montere de fleste type terrassevarmere i tak, men man skal være klar over at primærvarmen da lett går rett i bordplaten og sekundærvarmen dit du egentlig vil ha all varmen. Derfor anbefaler vi som første prioritet å montere terrassevarmeren på vegg. Har du kun tak som monteringssted for en terrassevarmer, anbefaler vi å velge en modell som er designet kun for takmontering.

2. Hvordan ønsker du å betjene varmeren?

I tillegg til å velge hvilken stråletype som passer best hos deg, bør du også se på hvordan utevarmeren skal brukes.

 • Bør din utevarmer ha fjernkontroll, slik at du kan styre den sittende i sofaen?
  Trenger du å kunne kontrollere utevarmeren via mobiltelefon?
 • Bør din utevarmer ha innebygget/integrert dimmer, slik at du kan variere varmeeffekten etter været? Eller holder det for deg med én tilgjengelig varmeeffekt hele tiden?
  Husk at velger du et produkt uten dimmer, kan produktet ha høy startstrøm. Dette gjelder spesielt kortbølgevarmere. Det betyr at i brøkdelen av et sekund ved oppstart av utevarmeren, vil den bruke langt mer effekt enn det den er oppgitt til å bruke. For å unngå at sikringen går ved oppstart av en varmer uten dimming, anbefaler vi at det er installert en såkalt treg sikring på den kursen terrassevarmeren skal monteres. En treg sikring vil forhindre, at sikringen går i oppstartsøyeblikket. Har du behov for et større utevarmeranlegg, finnes det også eksterne dimmere, som både kan regulere varmeeffekten og skru utevarmerer av/på.

3. Hvor mye effekt har du behov for?

 • Først sjekker du hva du har mulighet til å ha av effekt på den kursen du har tilgjengelig. Har du en 16A sikring, kan du ha totalt – medregnet utelys, grill osv. – opptil 3600W på kursen. Har du en 10A sikring, kan du ha opptil 2300W på kursen.
 • Så ser du på hvor mange sitteplasser du ønsker å varme opp. Grovt sett kan man si, at har du en to-seter på hver side av bordet, altså totalt 4 sitteplasser i en 2-mot-2 konfigurasjon, er det tilstrekkelig med 1 stk 2500W utevarmer som krever en 16A kurs. Har du en 10A kurs, velger du med denne sittegruppen en 2000W utevarmer.
  Har du en hjørnesofa og en stol på motsatt side av bordet, vil primær anbefaling være 1 stk 1500W utevarmer på hver vinkelvegg, altså totalt 3000W. Dette krever en 16A kurs. Har du en 10A kurs, er sekundæranbefalingen å montere en 2000W utevarmer på kortveggen. Husk å overholde anbefalte monteringshøyder for å få mest effektiv varmespredning, se tabellen ovenfor.
Gass Terrassevarmer - Wimpel Pyramide Fakkel 9300W miljøbilde 1

Hva med gass?

De produktene som er utviklet med infrarød strålevarme for best varmeeffekt utendørs, er elektriske utevarmere som vi har tatt for oss ovenfor. Har du ikke tilgang på elektrisitet, kan gassvarmer være et alternativ. En gassvarmer avgir stor grad av konveksjonsvarme og liten grad av strålevarme.

I stedet for strøm, trenger man gass, som kjøpes for eksempel på bensinstasjoner. Gassbeholderen til en gassvarmer er lik den som brukes i gassgriller. Og akkurat som gassgriller har et skap nede, der gassbeholderen står oppbevart, har gassvarmere det samme.

Gassvarmere har en ekte flamme og er derfor mye brukt for å skape en ekstra lun stemning eller rett og slett til pynt eller for å skape blikkfang og oppmerksomhet, for eksempel foran et inngangsparti eller i en stor hage. Se for deg at du skal ha et hageselskap og ønsker en ekstra wow-effekt ved å plassere to gassfakler i hvert av hagens ytterhjørner. Eller du har en butikk eller et galleri, der du ønsker å fange de forbipassasjerendes oppmerksomhet, ved å sette en gassfakkel på hver siden av trappen inn.

I og med at man ikke er begrenset av ledninger eller noen form for eksterne tilknytninger, er gassvarmere svært fleksible i bruk. De fleste modellene leveres også med hjul, som gjør flytting fra et sted tid et annet enkelt og greit.