Personvernerklæring

 1. Hvordan registrerer vi opplysninger om deg?
  Når du registrerer deg på www.wimpel.no, samtykker du til at vi lagrer informasjonen i vårt CRM system for å gi deg tilgang til priser og nettbutikk, og for å kunne sende deg e-post med nyheter, kampanjer og sesongprodukter vi tror du kan være interessert i. I noen tilfeller kan du allerede være registrert hos oss, fordi du eller din arbeidsgiver er kunde hos oss.
 2. Hvilke opplysninger behandles?
  De opplysningene vi har registrert om deg, er begrenset til navnet på bedriften du representerer, organisasjonsnummer, ditt navn, stilling, e-postadresse og telefonnummer. Disse opplysningene blir brukt til å følge opp ditt og din arbeidsgivers kundeforhold hos oss, og til å kunne kontakte deg i tråd med de formålene vi har nevnt ovenfor. Via informasjonskapsler/cookies, innhenter vi informasjon brukt til statistikkformål. Les mer om informasjonskaplser/cookies.
 3. Direkte markedsføring
  Du kan når som helst slette deg som mottaker av våre e-poster med nyheter, kampanjer og sesongprodukter. Dette gjør du ved å klikke på avmeldingslinken i e-posten du har mottatt fra oss eller ved å sende en mail til wimpel@wimpel.no. Vi tillater ikke en tredjepart å bruke dine personopplysninger for markedsførings- eller kommunikasjonsformål.
 4. Det rettslige grunnlaget for behandlingen
  Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 § 8 og EUs personverndirektiv 95/46/EF artikkel 7, både fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å gjennomføre bestillinger (personopplysningsloven § 8 a)) og personverndirektiver artikkel 7 b)). Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger. Behandlingsgrunnlaget er i disse tilfellene samtykke fra eller avtale med deg, med mindre noe annet er spesifisert i denne personvernerklæringen.
 5. Tilgang til informasjonen
  For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun godkjente personer hos oss som har tilgang til informasjonen du gir oss. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer. Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til tredjepart.
 6. Behandlingsansvarlig
  Wimpel AS er ansvarlig for behandling av opplysningene vi har om deg og din arbeidsgiver.
 7. Hvordan sikrer vi opplysningene?
  Vi har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern. Hvis vi behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig identifiserbare opplysninger» (for eksempel ditt navn kombinert med geografisk beliggenhet), vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger. Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere og databehandlere som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.
 8. Dine rettigheter
  Alle personer som spør, har rett til informasjon om behandling av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Hvis vi behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger, så langt dette er teknisk mulig. Dersom personopplysningene er uriktige eller ufullstendige, kan du be om at de oppdateres. Se kontaktopplysninger under punkt 10 nedenfor. Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet og lovens rammer. For eksempel vil din e-post adresse som benyttes til utsending av nyhetsbrev slettes når du sier opp abonnementet, men også dersom vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.
 9. Endringer i personvernerklæringen
  Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av oss.
 10. Kontaktinformasjon
  Hvis du har spørsmål knyttet til vår personvernerklæring, vennligst kontakt oss. Vår kontoradresse er Wimpel AS, Grini Næringspark 1, 1361 Østerås. E-post wimpel@wimpel.no, telefon 67 15 75 70 innvalg 3.

 

Sist oppdatert 23. august 2018